Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. ZALECENIA EKSPERTÓW ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

Raport ten jest efektem pracy Zespołu Roboczego ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia.  Jak dowiedzieliśmy się w odpowiedzi na nasze stanowisko w sprawie jakości powietrza przesłane m.in. do Ministerstwa Zdrowia -,,zespół ten jest organem doradczym, który zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza oraz kształtowaniem kierunków postępowania mających za zadanie przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i ograniczanie ich następstw. Osoby wchodzące w skład Zespołu dysponują wiedzą z różnych dyscyplin naukowych i posiadają ogromny dorobek naukowy, co stanowi duże wsparcie merytoryczne podczas … Czytaj dalej Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. ZALECENIA EKSPERTÓW ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA