Działania na rzecz czystego powietrza: jak komunikować wyniki badań naukowych? PORADNIK DLA MEDYKÓW, NGO’SÓW ORAZ MEDIÓW

„Dzięki temu poradnikowi Health and Environment Alliance (HEAL) ma na celu przekazanie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego zasobów do skutecznego komunikowania danych naukowych w obszarze jakości powietrza i zdrowia.
Dokument ten powstał w oparciu o dwudziestoletnie doświadczenie i wiedzę zgromadzoną przez zespół HEAL, a dzięki niemu organizacje pozarządowe w całej UE będą mogły doskonalić sposoby komunikacji na temat wyników badań naukowych.

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i metody dotarcia do różnych grup docelowych.”