Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

Głos Rodziców z Wrocławia ws. Stref Czystego Transportu

22 kwietnia 2023

Jako rodzice mamy świadomość zarówno wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym, jak i jego antropogenicznego podłoża. Od tego, jakie decyzje podejmiemy w obecnej dekadzie, zależy przyszłość naszych dzieci. Transport to jeden z tych obszarów, w którym zmiany systemowe są absolutnie niezbędne, jeśli chcemy zapobiec katastrofie klimatycznej i adaptować nasze społeczeństwo do tych negatywnych skutków klimatu, które są już nieuniknione.

Ogromną rolę w tym zakresie do odegrania mają miasta, w tym Wrocław. Dlatego każde działanie, które zmniejsza emisję antropogenicznych gazów cieplarnianych, jest w naszej ocenie działaniem pożądanym.

Z tego też względu popieramy powstanie we Wrocławiu Strefy Czystego Transportu (SCT) w jej najbardziej ambitnym wariancie, co będzie miało korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców Wrocławia.

Uważamy jednocześnie, że SCT nie może pozostać jedynym działaniem, jakie miasto w dziedzinie transportu ma podejmować.

Oczekujemy szybszych zmian wzmacniających zrównoważoną mobilność i zmniejszających konieczność korzystania we Wrocławiu z samochodów, zgodnie z celami określonymi w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Apelujemy o:

1. Przywrócenie wspólnego biletu na kolej i MPK jeszcze w tym roku,

2. Zlecenie zaprojektowania nowych tras tramwajowych zgodnie z rekomendacjami panelu obywatelskiego jeszcze w tym roku i uwzględnienie ich jako absolutnie priorytetowych przy ubieganiu się o fundusze europejskie,

3. Zamknięcie dla ruchu samochodowego ścisłego centrum Wrocławia (obszar powinien objąć teren, wskazywany jako najmniejsza ze Stref Czystego Transportu);

4. Tworzenie każdego roku stref buforowych wokół szkół (tzw. szkolne ulice) – co roku 20 szkół;

5. Przyspieszenie transportu zbiorowego – osiągnięcie celów dot. średniej prędkości tramwajów (20 km/h) i autobusów (25 km/h) w ciągu trzech lat poprzez zmiany w sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu,

6. Zmiany w sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu, które – z zastrzeżeniem postulatu, wskazanego w punkcie 5 – dadzą priorytet w mieście ruchowi pieszemu i rowerowemu (nie zaś indywidualnemu transportowi samochodowemu);

7. Wprowadzenie zachęt finansowych i pozafinansowych skłaniających mieszkańców Wrocławia do coraz częstszego korzystania z rowerów, w tym dofinansowania z budżetu miasta do zakupu rowerów; oczekujemy także dalszego intensywnego rozwoju sieci ścieżek rowerowych i modernizacji istniejącej sieci – poprzez przeznaczanie na ten cel środków w budżecie miasta równych nakładom na rozwój sieci samochodowej;

8. Zaprzestanie inwestycji w rozwój sieci dróg dla indywidualnego transportu samochodowego, które powodują zwiększenie liczby pojazdów w mieście i odbywają się kosztem przyrody.

DROGI RODZICU Z WROCŁAWIA,

to jak wyglądać będzie strefa czystego transportu, zależy także od Ciebie.

Do końca kwietnia trwają konsultacje na temat możliwości wprowadzenia strefy.

Dowiedz się więcej na temat granic strefy czystego transportu zaproponowanej przez władze Wrocławia i wypełnij formularz.

Zachęcamy do wpisywania naszych postulatów.

PAMIĘTAJ – KONSULTACJE W SPRAWIE STREFY CZYSTEGO WE WROCŁAWIU TRWAJĄ TYLKO DO 30 KWIETNIA.