Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

List rodziców w sprawie zakończenia ery zależności od paliw kopalnych, dla dobra dzieci i naszej planety

Tuż przed Konferencją Sztokholmską przed siedzibą polskiego parlamentu odczytaliśmy list napisany wspólnie z rodzicami z całego świata.

Fragmenty tego listu przytaczamy w naszym video apelu.

Jeśli czujesz, że mówimy także w Twoim imieniu – prosimy, podpisz nasz list i udostępnij go znajomym.

Chcemy, alby podczas konferencji klimatycznej COP27, która odbędzie się już w listopadzie br., politycy nie mieli żadnych wątpliwości, że miliony rodziców na całym świecie oczekują od nich działań na rzecz dobrostanu dzieci, a nie interesów korporacji paliwowych.

#EndFossilFuels #BecauseWeLoveOurChildren #ParentsForFuture

My, rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie naszych ukochanych dzieci na całym świecie, mając na uwadze ich dobro, wzywamy krajowe rządy do negocjowania, przyjęcia oraz wdrożenia “Układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych”. 

Dajemy dzieciom życie, uczymy je stawiać pierwsze kroki, mówić i podziwiać otaczający je świat. Wiele naszych dzieci jest jeszcze zbyt małych, by zrozumieć co katastrofa klimatyczna będzie oznaczać w ich życiu.

Ale my mamy tę świadomość. I jako rodzice nie możemy milczeć, gdy przemysł paliw kopalnych i światowi liderzy okradają nasze dzieci z przyszłości.

Paliwa kopalne stanowią 86% emisji C02 powodujących zmianę klimatu. Nasze uzależnienie od ich eksploatacji sprawia, że dzieci w każdym kraju na świecie wdychają toksyczne powietrze, a ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huragany i fale upałów uderzają z coraz większą mocą i częstotliwością. 

Światowi liderzy także są tego świadomi i debatują na temat pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Wiedzą, że poziomy mórz się podnoszą i że najbardziej cierpią na tym ci, którzy są za ten kryzys najmniej odpowiedzialni.

Mimo to wciąż pozwalają się kręcić machinie przemysłu paliw kopalnych, która taranuje przyszłość naszych dzieci, niczym rozpędzony pociąg.

Dziś jesteśmy na drodze do dwukrotnego przekroczenia wydobycia węgla, ropy i gazu względem tego, na co pozwalają globalne cele klimatyczne. Nasi liderzy mówią o zobowiązaniach klimatycznych, a jednocześnie akceptują kolejne inwestycje w paliwa kopalne i subsydiują je z naszych pieniędzy. Ciekawe jak dają radę patrzeć w oczy młodemu pokoleniu…

Tymczasem my, kładąc nasze dzieci spać, opowiadamy im bajki i tulimy je na dobranoc. Rzeczywistość, z którą przyjdzie im się zmierzyć po przebudzeniu, powinna się zmienić zanim będzie za późno.

Najwyższy czas rozpocząć nową historię, otworzyć nowy rozdział z myślą o naszych dzieciach. 

Dlatego dołączamy do coraz silniejszego głosu wzywającego rządzących do rozpoczęcia negocjacji, opracowania i wdrożenia “Układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych” zawierającego wiążący globalny plan, którego filarami są:

  1. Zaprzestanie poszukiwań nowych złóż węgla, ropy i gazu oraz eksploatacji obecnych, zgodzie z najlepszą dostępną wiedzą naukowa wskazaną przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP);
  2. Zakończenie bieżącej produkcji paliw kopalnych w sposób pokojowy i sprawiedliwy, oraz uwzględniający zależność niektórych krajów od paliw kopalnych i ich dostępne środki do przeprowadzenia transformacji;
  3. Zapewnienie sprawiedliwej transformacji, która da 100% dostęp do odnawialnej energii, pomoże gospodarkom w uniezależnieniu się od paliw kopalnych oraz umożliwi wszystkim ludziom i społecznościom zrównoważony rozwój, zwłaszcza Globalnemu Południowi.

Nasze dzieci zasługują na lepszy i sprawiedliwy świat, bezpieczne warunki do nauki, zabawy i życia; świat, w którym mogą marzyć o wszystkim i mieć nadzieję na przyszłość; świat, w którym mogą oddychać czystym powietrzem i pić czystą wodę; gdzie także energia jest czysta, powszechnie dostępna i bezpieczna; gdzie ludzie żyją w równowadze z przyrodą, a mądrość rdzennych mieszkańców jest ceniona i szanowana.

Kochamy nasze dzieci i zrobimy wszystko, by je chronić. Nie godzimy się na przekazanie im zrujnowanego świata i pełnego niebezpieczeństw. Globalny plan, by wycofać się z paliw kopalnych to pierwszy rozdział lepszej historii, który rządy muszą rozpocząć dla dobra wszystkich dzieci oraz przyszłych pokoleń.

ZŁÓŻ PODPIS POD LISTEM