Aktualności O nas Polecamy Kontakt Our Other Mother DZIECI PRZEDE WSZYSTKIM List rodziców Wszystkie Projekty

O nas

Jesteśmy różnorodną grupą rodziców, którzy promują międzypokoleniowy aktywizm na rzecz budowania sprawiedliwości klimatycznej.

Świadomi trzech największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość w tej dekadzie, tj. kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie powietrza i utrata bioróżnorodności, łączymy nasze siły, aby dokonać pilnych zmian politycznych i społecznych, niezbędnych do zapewnienia wszystkim dzieciom życia na planecie nadającej się do zamieszkania.

Impulsem do utworzenia ruchu była w 2019 r. potrzeba wsparcia młodzieżowych strajków klimatycznych i zachęcanie innych dorosłych do podejmowania działań na rzecz klimatu.

Punktem wyjścia naszych działań są sprawdzone źródła i raporty naukowe, a w razie potrzeby konsultujemy się z niezależnymi ekspertami.  

Współpracujemy z wieloma ruchami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz klimatu – zarówno na płaszczyźnie lokalnej, krajowej jak i globalnej.

Solidaryzujemy się z rodzinami z krajów najbardziej dotkniętych skutkami globalnego kryzysu klimatycznego.

Wspólną motywacją do działania jest troska o zdrowie, przyszłość i bezpieczeństwo pokolenia naszych dzieci i wnuków.  

Nasza inicjatywa ma charakter oddolny, zdecentralizowany i niezależny.

NASZE ZASADY

Jesteśmy różni, ale staramy się działać tak, aby nasz ruch był dla każdego rodzica przyjazną przestrzenią, dlatego:

NASZE CELE

Wg ostatniego, 6. raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC), globalne ocieplenie będące skutkiem działań człowieka postępuje szybciej, niż do tej pory zakładano. Aby zapobiec najbardziej katastrofalnym skutkom, z którymi borykać się będą pokolenia naszych dzieci i wnuków, do 2030 r. emisja gazów cieplarnianych powinna spaść o połowę, a do 2050 roku – do zera.  Kluczowe w tym zakresie są zmiany systemowe podjęte w ciągu obecnej dekady, w związku z czym nasze główne cele to:

DZIAŁAMY lokalnie, ogólnopolsko i globalnie

ZAPRZYJAŹNIONE RUCHY I ORGANIZACJE:

POZNAJ KILKA NASZYCH HISTORII

i

DOŁĄCZ DO NAS