Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

Aktualności

20 grudnia 2022

Przełomowe porozumienie COP15 w sprawie ochrony bioróżnorodności

Wczoraj 19.12.2022 na Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15) w Kanadzie 196 krajów członkowskich z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych podpisało przełomowe porozumienie wyznaczające cele i zasoby finansowania dla ochrony bioróżnorodności do 2030 roku, a długofalowo do 2050 roku.

Wynegocjowane globalne ramy różnorodności biologicznej zakładają objęcie ochroną 30% obszarów lądowych i morskich Ziemi do 2030 roku, z priorytetem dla obszarów szczególnie cennych biologicznie.
Aktualnie chronionych jest na świecie 17% tego typu lądów i 10% wód.

Jak zawsze przy trudnych kompromisach diabeł tkwi w szczegółach. W tym przypadku jest to forma ochrony, która daje możliwość do dalszej ingerencji ludzkiej w chronione obszary.

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, która jest podstawą ochrony przyrody w UE i jednym z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu zakłada objęcie ochroną co najmniej 30% lądowych i wodnych obszarów unijnych poprzez rozszerzenie istniejących już terenów Natura 2000. Ścisłą ochroną ma zostać objęte tylko 10% obszarów Unii…


Warning: Undefined variable $i_brd in /home/dul/ftp/migracja/rodzicedlaklimatu.org/wp-content/themes/rdk/index.php on line 40
16 grudnia 2022

,,Choinka życzeń” Rodziców dla Klimatu w polskim parlamencie

12 grudnia – w siódmą rocznicę przyjęcia porozumienia paryskiego, kiedy światowi przywódcy zobowiązali się do powstrzymania kryzysu planetarnego, postanowiliśmy przypomnieć polskim politykom o pilnych działaniach w tym zakresie umieszczając w budynku parlamentu świąteczne drzewko życzeń.

,,,Chcemy oddychać czystym powietrzem”, ,,Chcemy, aby Polska czerpała więcej energii z odnawialnych źródeł”, ,,Chcemy neutralności klimatycznej Polski”, ,,Żądamy odblokowania ustawy 10H i energetyki wiatrowej na lądzie!”, ,,Chcemy inwestycji w nieemisyjny transport publiczny”, ,,Pilnego procedowania pakietu ustawa na rzecz Dzieci Przede Wszystkim”- m.in. takie życzenia wypisywali na eko-bombkach rodzice, zachęcając polityków do działań na rzecz zdrowia, przyszłości, bezpieczeństwa i praw dzieci.

– Nasza inicjatywa jest ponadpartyjna, zapraszamy polityków i polityczki z każdej strony sceny politycznej do współpracy. Z licznych badań społecznych wynika, że w Polsce poparcie dla ochrony środowiska i zielonej transformacji jest bardzo wysokie niezależnie od sympatii politycznych. Przyszłość naszych dzieci też jest wspólna –

9 grudnia 2022

Nasze postulaty ustawy Dzieci Przede Wszystkim zaprezentowane w Senacie

5 grudnia w Senacie zaproponowaliśmy założenia nowej ustawy. Potrzeb zmian legislacyjnych w związku z postępującymi zmianami klimatu jest bardzo dużo, ale na ten moment i na bieżącą kadencję parlamentu chcemy, aby przyjąć rozwiązania czyniące placówki oświatowe, w których nasze dzieci spędzają większość dnia, miejscami dla nich bezpiecznymi, zdrowymi, oraz odpowiadającymi na wyzwania przyszłości związane ze zmianami klimatu. Poniżej znajduje się zbiór naszych postulatów pogrupowanych na trzy filary:

I filar: Regulacje dotyczące budynków, w których mieszczą się żłobki, przedszkola i szkoły

II filar: Regulacje dotyczące otoczenia budynków, w których mieszczą się żłobki, przedszkola i szkoły

III filar: Regulacje dotyczące funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół

Więcej szczegółów…