Aktualności O nas Polecamy Kontakt Our Other Mother DZIECI PRZEDE WSZYSTKIM List rodziców Wszystkie Projekty

Aktualności

26 grudnia 2022

ŻEBY TO WSZYSTKO NIE BYŁO PO NIC, CZYLI ZIELONO-CZARNY DIALOG NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

To był bardzo intensywny rok, także dla nas – rodziców zaangażowanych w działania na rzecz klimatu. Nawarstwienie wielu problemów w kraju, tj. kryzys energetyczny, zdrowotny, ekologiczny, klimatyczny, migracyjny – zwłaszcza w obliczu pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę – pokazały czarno na białym, że dalsze pogłębianie naszej zależności od paliw kopalnych rujnuje nasz świat. Jedyny świat, jaki mamy.

Będąc zatroskanymi i odpowiedzialnymi rodzicami, trudno nam w takiej sytuacji biernie przyglądać się działaniom władz, które zamiast zadbać o osoby najmniej winne obecnym kryzysom, a ponoszące ich największe konsekwencje, niestety niejednokrotnie przyczyniają się do zaostrzania problemów. Dlatego działamy na wielu różnych frontach.

Często z braku czasu nie jesteśmy w stanie na bieżąco relacjonować dla Was wszystkich działań, które podejmujemy. Jednym z takich wydarzeń, które odbyło się 10 grudnia br. jest niezwykłe spotkanie z górnikami w kopalni węgla kamiennego (KWK) ,,Makoszowy” w Zabrzu, udział w debacie „Co po węglu” poświęconej przyszłości regionu oraz w niegdyś jednym z najważniejszych świąt w Polsce – Barbórce…  

20 grudnia 2022

Przełomowe porozumienie COP15 w sprawie ochrony bioróżnorodności

Wczoraj 19.12.2022 na Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15) w Kanadzie 196 krajów członkowskich z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych podpisało przełomowe porozumienie wyznaczające cele i zasoby finansowania dla ochrony bioróżnorodności do 2030 roku, a długofalowo do 2050 roku.

Wynegocjowane globalne ramy różnorodności biologicznej zakładają objęcie ochroną 30% obszarów lądowych i morskich Ziemi do 2030 roku, z priorytetem dla obszarów szczególnie cennych biologicznie.
Aktualnie chronionych jest na świecie 17% tego typu lądów i 10% wód.

Jak zawsze przy trudnych kompromisach diabeł tkwi w szczegółach. W tym przypadku jest to forma ochrony, która daje możliwość do dalszej ingerencji ludzkiej w chronione obszary.

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, która jest podstawą ochrony przyrody w UE i jednym z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu zakłada objęcie ochroną co najmniej 30% lądowych i wodnych obszarów unijnych poprzez rozszerzenie istniejących już terenów Natura 2000. Ścisłą ochroną ma zostać objęte tylko 10% obszarów Unii…

16 grudnia 2022

,,Choinka życzeń” Rodziców dla Klimatu w polskim parlamencie

12 grudnia – w siódmą rocznicę przyjęcia porozumienia paryskiego, kiedy światowi przywódcy zobowiązali się do powstrzymania kryzysu planetarnego, postanowiliśmy przypomnieć polskim politykom o pilnych działaniach w tym zakresie umieszczając w budynku parlamentu świąteczne drzewko życzeń.

,,,Chcemy oddychać czystym powietrzem”, ,,Chcemy, aby Polska czerpała więcej energii z odnawialnych źródeł”, ,,Chcemy neutralności klimatycznej Polski”, ,,Żądamy odblokowania ustawy 10H i energetyki wiatrowej na lądzie!”, ,,Chcemy inwestycji w nieemisyjny transport publiczny”, ,,Pilnego procedowania pakietu ustawa na rzecz Dzieci Przede Wszystkim”- m.in. takie życzenia wypisywali na eko-bombkach rodzice, zachęcając polityków do działań na rzecz zdrowia, przyszłości, bezpieczeństwa i praw dzieci.

– Nasza inicjatywa jest ponadpartyjna, zapraszamy polityków i polityczki z każdej strony sceny politycznej do współpracy. Z licznych badań społecznych wynika, że w Polsce poparcie dla ochrony środowiska i zielonej transformacji jest bardzo wysokie niezależnie od sympatii politycznych. Przyszłość naszych dzieci też jest wspólna –