Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do prac nad układem o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych

21 października 2022

Mamy dla Was niesamowite wieści!

Parlament Europejski właśnie oficjalnie wezwał kraje UE do przyjęcia Układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych! W przyjętej wczoraj rezolucji posłowie do PE określili wezwanie wobec uczestników COP27 dot. dalszych prac nad wycofaniem z uzależnienia od paliw kopalnych, które obejmują:

wycofanie paliw tak szybko jak to tylko możliwe,

– wstrzymanie wszystkich nowych inwestycji w wydobycie paliw kopalnych,

– zakończenie dotacji do paliw kopalnych.

Ta rezolucja może być początkiem końca ery paliw kopalnych.

Dotychczas w poparcie dla Układu zaangażowali się m.in. prezydent Vanuatu, prezydent Timoru Wschodniego, minister spraw zagranicznych Tuvalu, Watykanu i Światowa Organizacja Zdrowia oraz takie miasta jak Londyn, Paryż, Amsterdam czy Barcelona.

Zaledwie trzy tygodnie temu Jego Ekscelencja Prezydent Nikenike Vurobaravu, prezydent Vanuatu, zaprosił parlamenty do przyłączenia się do Układu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ – wywołując falę dyplomatycznego poparcia dla tej propozycji, w tym teraz w Parlamencie Europejskim.

Wiele krajów europejskich jest w stanie odejść od paliw kopalnych szybciej niż inne. Europa ponosi większą historyczną odpowiedzialność za zmiany klimatyczne i powinna stać się przykładem w globalnej sprawiedliwej transformacji – kończąc ekspansję wszelkich nowych projektów paliw kopalnych, szybko zamykając istniejącą produkcję i, co najważniejsze, wspierając narody o mniejszych zdolnościach do transformacji.

Jako Rodzice dla Klimatu także popieramy ten mechanizm, czego wyrazem jest nasz apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie zakończenia ery paliw kopalnych, który przygotowaliśmy razem z Akcja Demokracja