Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

PILNY APEL WS. POWSTANIA AMBITNEJ STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU W WARSZAWIE

19 kwietnia 2023

Poprzyj apel ws. powstania ambitnej strefy czystego transportu (SCT) w Warszawie

Apelujemy do władz Warszawy o wprowadzenie ambitnej strefy czystego transportu (SCT), przy jednoczesnym inwestowaniu w rozwój transportu publicznego oraz błękitno-zieloną infrastrukturę miejską.

Chcemy poprawy jakości powietrza w naszym mieście!

Strefa czystego transportu (SCT) to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu). Jest to stosowany w Europie od lat sposób na poprawę jakości powietrza w miastach oraz dbania o zdrowie mieszkańców. W Europie funkcjonuje ich już ponad 320 i ciągle powstają nowe. Najwyższa pora, aby to sprawdzone narzędzie walki z zanieczyszczeniem powietrza zaczęto wdrażać także w polskich miastach, które póki co przodują w niechlubnych rankingach smogowych Europy.  

Istnieje wystarczająco dużo dowodów na to, że smog transportowy, zwłaszcza ze starych diesli, ma natychmiastowe negatywne skutki zdrowotne, szczególnie dla dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i osób z chorobami przewlekłymi. Samochody emitują m.in. szkodliwe tlenki azotu (NOx) oraz pyły (PM), które powodują np. kaszel, trudności z oddychaniem czy zadyszkę; zwiększają też zagrożenie infekcjami i zaostrzają objawy chorób alergicznych. Raport NIK z 2020 r. podaje, że z zanieczyszczeń transportowych pochodzi aż ok. 75 proc. tlenków azotu (NOx) w Warszawie.

Według projektu przedstawionego przez Warszawę, który jest obecnie poddany konsultacjom społecznym, SCT ma funkcjonować od lipca 2024 r. i obejmie tylko znaczną część Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Nie obejmie ona natomiast dzielnic takich jak np. Wawer, Włochy, Wilanów czy Białołęka, których mieszkańcy i mieszkanki oprócz smogu transportowego przez większość dni w roku narażeni są także na smog pochodzący z ogrzewania budynków paliwami stałymi. W pierwszym etapie ograniczenie wjazdu do SCT dotyczyłoby starych pojazdów benzynowych niespełniających normy Euro 2 (starszych niż 27 lat) i pojazdów z silnikiem Diesla niespełniających normy Euro 4 (starszych niż 18 lat). 

Jako mieszkanki i mieszkańcy Warszawy domagamy się wprowadzenie bardziej ambitnej strefy czystego transportu na terenie całego miasta. To gwarancja lepszej przyszłości dla naszych dzieci oraz wyraźna poprawa jakości życia w mieście.

Zapraszamy wszystkie Osoby i organizacje, które podzielają naszą troskę o zdrowie mieszkańców, o wspólne zaapelowanie o ambitną strefę czystego transportu i wzmożenie działań w kierunku czystego transportu miejskiego.

PODPISZ NASZ APEL

NASZE POSTULATY:

Ostateczna decyzja o wprowadzeniu strefy czystego transportu w Warszawie należeć będzie do Rady Miasta, ale to od zaangażowania nas wszystkich – mieszkańców i mieszkanek Warszawy – zależeć będzie kształt ostatecznej propozycji zaproponowanej przez Ratusz.

TO, JAKIM POWIETRZEM ODDYCHAJĄ NASZE DZIECI, ZALEŻY OD NAS!

  1. PODPISZ APEL WS. POWSTANIA AMBITNEJ STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU W WARSZAWIE (1 min.) i udostępnij go znajomym
  2. WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH (3 min.), które trwają jeszcze do poniedziałku 25 kwietnia 2023 r.