Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

NAPISZ DO MINISTRY KLIMATU I ŚRODOWISKA

W dn. 2-3 czerwca 2022 Anna Moskwa, jako aktualna Ministra Klimatu i Środowiska, powinna reprezentować Polskę na forum ONZ podczas Konferencji Sztokholmskiej w sprawie ochrony środowiska.

Tegoroczna konferencja, która odbędzie się pod hasłem „Sztokholm+50: zdrowa planeta dla dobrobytu wszystkich – nasza odpowiedzialność, nasza szansa”, będzie okazją do zintensyfikowania międzynarodowych starań na rzecz uporania się z potrójnym kryzysem planetarnym Ziemi – zmian klimatu, utraty bioróżnorodności i zanieczyszczenia środowiska.

Jako część globalnego ruchu Parents For Future bierzemy udział w procesie konsultacyjnym poprzedzającym to historyczne wydarzenie. Podczas wystąpień na forum grup roboczych mówimy spójnym głosem z ekspertami z całego świata – źródłem kryzysu klimatycznego, ekologicznego, zdrowotnego, a także wielu wojen jest uzależnienie gospodarcze od ropy, węgla i gazu, zaś podstawą skutecznych działań na rzecz ochrony planety i życia miliardów dzieci powinno być natychmiastowe zaprzestanie inwestycji w te paliwa kopalne.

Chcemy, aby Ministra Klimatu i Środowiska reprezentująca Polskę podczas konferencji była rzeczniczką naszych dzieci i przyszłych pokoleń, a nie hamulcową ambitnej polityki klimatycznej, sprawiedliwej transformacji i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Niestety obawiamy się, że głos rodziców i obywateli jest w ministerstwie klimatu słabo słyszalny, dlatego zachęcamy do wspólnej mobilizacji.

  1. Wyślij list do Anny Moskwy, Ministry Klimatu i Środowiska
  2. W pasku z listą krajów wybierz Polskę
  3. Zaznacz opcję „Email your Minister”
  4. Możesz skorzystać z gotowej treści listu (po angielsku) lub dodać swoją.
  5. A to nasza propozycja polskiej wersji:
Szanowna Pani Ministro, 

Światowi ministrowie klimatu i środowiska spotkają się w czerwcu w Sztokholmie+50, aby upamiętnić 50. rocznicę pierwszego międzynarodowego szczytu ONZ w sprawie ochrony środowiska. Niestety w ciągu tych 50 lat nie zdołaliśmy uporać się z największym zagrożeniem dla naszego klimatu: produkcją paliw kopalnych. Najnowszy raport IPCC wykazał, że paliwa kopalne są odpowiedzialne za około 85% emisji dwutlenku węgla rocznie. Stanowią one zagrożenie nie tylko dla naszego klimatu — zagrażają celom zrównoważonego rozwoju, szkodzą bioróżnorodności, a także naszemu zdrowiu publicznemu, powodując 1 na 5 zgonów rocznie. Co więcej - często są głównym motorem konfliktów zbrojnych, czego przykładem jest wojna w Ukrainie.  

Mimo to  rządy wielu państw, m.in. Polski, planują do 2030 r. wyprodukować ponad dwukrotnie więcej paliw kopalnych niż jest to zgodne ze światowym globalnym celem klimatycznym 1,5ºC.  

O ile Porozumienie paryskie jest przełomowym mechanizmem krytycznym, niestety brak w nim mechanizmów ograniczających wydobycie i produkcję opartą na paliwach kopalnych.

Dlatego solidarnie z milionami ludzi na całym świecie, którzy już dziś cierpią z powodu krwawych konfliktów o te surowce i/lub z powodu zanieczyszczenia powietrza, kryzysu klimatycznego i degradacji środowiska, wzywam Polskę do wsparcia negocjacji w sprawie Układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych. Dokument ten stanowi także platformę współpracy międzynarodowej w zakresie szybkiej i sprawiedliwej transformacji. 

Aby Konferencja Sztokholm+50 odniosła sukces, potrzeba śmiałych pomysłów na miarę kryzysów i najważniejszych zagrożeń dla planety oraz naszej przyszłości. Wszystkie rządy, których priorytetem jest zdrowie i życie obywateli, powinny publicznie poprzeć Układ o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych i wezwać do większej współpracy międzynarodowej w celu odejścia od węgla, ropy i gazu. 

Tak jak 50 lat temu świat potrzebował traktatu w celu złagodzenia zagrożeń stwarzanych przez broń masowego rażenia, tak dzisiaj świat potrzebuje traktatu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych. 

Do tej pory inicjatywę poparli nobliści i naukowcy z całego świata, a także miasta takie jak Paryż, Londyn czy Toronto. Czas na Polski głos w tej sprawie. 

Więcej informacji na temat wniesienia tematu zakończenia ery paliw kopalnych na forum Konferencji Sztokholm+50 znajdzie Pani w tej krótkiej notatce informacyjnej adresowanej do urzędników państwowych - https://fossilfueltreaty.org/government-briefing  

Z poważaniem, Świadomy Rodzic i Obywatel

ZACHĘCAMY DO:

RODZICE DLA KLIMATU