TRANSPORT W OCZACH POKOLEŃ – WARSZTAT

Transport to sektor gospodarki, w którym dotychczas najtrudniej ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Największy udział w tych emisjach ma transport drogowy – około 80%. Ponadto w Polsce wzrasta udział transportu w zanieczyszczeniu powietrza. Dlatego w miastach oddychamy powietrzem zanieczyszczonym pyłami i tlenkami azotu.
Ważne jest przyjrzenie się problemowi wieloaspektowo, poprzez współpracę różnych grup społecznych. Miejscem takim będzie organizowany 17 października warsztat Transport w oczach pokoleń, na który już dziś można się zarejestrować… .