Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH WS. MLEKA, WARZYW I OWOCÓW W POLSKICH SZKOŁACH

11 października 2022

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. PROGRAMÓW „MLEKO W SZKOLE” ORAZ „WARZYWA I OWOCE W SZKOLE”

Do 14 października 2022 r. wszyscy rodzice i osoby opiekuńcze a także organizacje pozarządowe, grono nauczycielskie i inne strony zaangażowane w żywienie dzieci mogą wyrazić opinię nt. Programu Mleko w Szkole i Programu Warzywa i Owoce w Szkole. Wystarczy wziąć udział w krótkiej ankiecie (ankieta jest dostępna w języku angielskim).

Oba te programy to budżet ok. 220 milionów euro rocznie – Program Warzywa i Owoce 130 milionów euro oraz Program Mleko w Szkole 90 milionów euro, z czego Polska otrzymuje ok 22 mln euro. Niestety program w obecnej postaci nie idzie w parze z działaniami KE skierowanymi w stronę Zrównoważonego Systemu Żywnościowego. Brakuje kryteriów kwalifikacji i uwzględniania wagi aspektów dotyczących m.in.:

– źródła pochodzenia produktów uwzględnionych w programie (czy pochodzą ze zrównoważonych upraw, czy są organiczne),

– odpowiedzialnego sposobu pakowania produktów,

– produktów pochodzenia roślinnego jak mleka roślinne i zamienniki produktów mlecznych.

Nasz głos w ankiecie pozwoli podkreślić wagę konsekwencji środowiskowych, klimatycznych, etycznych, zdrowotnych i społecznych przy podejmowaniu decyzji, dlatego wspólnie z organizacjami zrzeszonymi w koalicji Future Food 4 Climate, Green REV Institute i Akcja Demokracja apelujemy o liczny udział w ankiecie i przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom.

Ankieta dla rodziców i opiekunów i opiekunek dzieci i młodzieży od 2 do 19 roku życia

Ankieta dla nauczyciele i nauczycieli

Ankieta dla osób decydenckich i władz krajowych

Ankieta dla pracowników instytucji i NGO’s

#sustainablefoodsystem #plantbaseddiet #climatechange #sustainability #organicfood