Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

Zapraszamy posłów i posłanki na warsztaty Mozaika Klimatyczna!

3 lutego 2023

Głęboko wierząc, że dobre prawo jest stanowione w oparciu o wiedzę, kompetencje i chęć tworzenia lepszego świata dla nas wszystkich, a także przyszłych pokoleń, organizujemy szkolenia dla osób poselskich w formie warsztatu na temat kryzysu klimatycznego. 

„Mozaika Klimatyczna”, bo o tym szkoleniu mowa, to rekomendowane przez klimatologów i cieszące się międzynarodową popularnością warsztaty, służące szerzeniu wiedzy na temat zmian klimatu wśród szerokiego grona odbiorców.

Warsztaty ,,Mozaika Klimatyczna” trwają 3 godziny i mają formę pracy zespołowej. Uczestnicy wspólnie układają z kart tytułową „mozaikę”, która obrazuje przyczyny, mechanizmy i skutki zmian klimatu. Treść kart pochodzi z raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC). W efekcie uczestnicy warsztatów otrzymują „w pigułce” wiedzę o klimacie z najlepszego naukowego źródła. 

Interaktywna i wizualna formuła pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie jednego z największych wyzwań, z jakim mierzy się dziś ludzkość. Stwarza też przestrzeń do rozmowy o możliwych rozwiązaniach, także systemowych, w tym na poziomie stanowienia prawa. O ich wartości merytorycznej świadczy fakt, że we Francji „Mozaika Klimatyczna” weszła w skład obowiązkowego programu szkoleń na temat zmian klimatu dla wysokich urzędników państwowych.” 

wyjaśnia Katarzyna Udrycka, koordynatorka warsztatów w Polsce, certyfikowana przez francuskie Stowarzyszenie La Fresque du Climat

Zaproszenie do udziału w pierwszej edycji warsztatów, która odbędzie się 10.02.2023 w godz. 9:00-12:00 otrzymały Członkinie i Członkowie poniższych zespołów parlamentarnych: 

Trwają także zapisy do udziału w kolejnych edycjach szkolenia, na które zapraszani są wszyscy polscy parlamentarzyści, niezależnie od przynależności do zespołu parlamentarnego, ugrupowania politycznego, przekonań czy okręgu.

Dotychczas jedynie 8* z 105 zaproszonych osób zadeklarowało swój udział w pierwszej edycji warsztatów. Świadczy to, z jednej strony, o gotowości do zdobywania i poszerzania wiedzy w zakresie nauki o klimacie osób zgłoszonych, z drugiej, o braku większego zainteresowania tematem ze strony pozostałych osób poselskich. A szkoda, bo z sondaży wynika, że polskie społeczeństwo jest zaniepokojone zmianami klimatu. Polacy czekają na wdrożenie skutecznych rozwiązań ustawowych, które przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, adaptacji naszych miast do coraz mocniej odczuwalnych skutków zmian klimatu, a także wprowadzenia edukacji klimatycznej dla różnych grup społecznych. Tylko wtedy możemy mieć nadzieję na bezpieczną przyszłość nas samych i kolejnych pokoleń.  

wyznaje Agata Lewandowska z naszego ruchu, licząc na większe zainteresowanie tematem ze strony polskich decydentów politycznych.

W przyszłości planowane są także warsztaty ,,Mozaika Klimatyczna” dla mediów.

Konferencja prasowa po pierwszej edycji warsztatu w piątek 10 lutego, odbędzie się o godzinie 12:15 w holu sejmowym. 

Wstęp mediów na warsztaty w trakcie ich trwania nie jest możliwy, niemniej chętnie dostarczymy zainteresowanym zdjęcia z ich przebiegu.

Warsztaty będą prowadzone przez przeszkolone moderatorki, w tym przez panią Katarzynę Udrycką oraz Agatę Lewandowską.

Kontakt:

Agata Lewandowska, Rodzice dla Klimatu, Rodzice dla Klimatu, tel.: 607 623 646,  e-mail: a.lewandowska@rodzicedlaklimatu.org 

Katarzyna Udrycka, Mozaika Klimatyczna, tel.: 601 37 01 33, e-mail: k.udrycka@NatureExplained.pl

*Grono posłów i posłanek, które zadeklarowały swój udział w warsztatach powiększyło się do 10 osób.

Osoby, które zadeklarowały udział w pierwszej edycji warsztatów:

Kontakt w sprawie organizacji kolejnych edycji warsztatów: warsztaty@rodzicedlaklimatu.org