ŻEBY TO WSZYSTKO NIE BYŁO PO NIC, CZYLI ZIELONO-CZARNY DIALOG NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

To był bardzo intensywny rok, także dla nas – rodziców zaangażowanych w działania na rzecz klimatu. Nawarstwienie wielu problemów w kraju, tj. kryzys energetyczny, zdrowotny, ekologiczny, klimatyczny, migracyjny – zwłaszcza w obliczu pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę – pokazały czarno na białym, że dalsze pogłębianie naszej zależności od paliw kopalnych rujnuje nasz świat. Jedyny świat, jaki mamy.

Będąc zatroskanymi i odpowiedzialnymi rodzicami, trudno nam w takiej sytuacji biernie przyglądać się działaniom władz, które zamiast zadbać o osoby najmniej winne obecnym kryzysom, a ponoszące ich największe konsekwencje, niestety niejednokrotnie przyczyniają się do zaostrzania problemów. Dlatego działamy na wielu różnych frontach.

Często z braku czasu nie jesteśmy w stanie na bieżąco relacjonować dla Was wszystkich działań, które podejmujemy. Jednym z takich wydarzeń, które odbyło się 10 grudnia br. jest niezwykłe spotkanie z górnikami w kopalni węgla kamiennego (KWK) ,,Makoszowy” w Zabrzu, udział w debacie „Co po węglu” poświęconej przyszłości regionu oraz w niegdyś jednym z najważniejszych świąt w Polsce – Barbórce…