Czy puścimy zdrowie dzieci z dymem? WEBINAR Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW I RODZICÓW

„Nadchodzący sezon grzewczy może być najgorszym pod kątem jakości powietrza od wielu lat. Potężne wysiłki wielu środowisk na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju zostają zaprzepaszczone w wyniku wieloletnich zaniedbań w dziedzinach oszczędności energii, rozwoju energetyki odnawialnej i prosumenckiej.”