Apel FUTURE FOOD 4 CLIMATE – rzecznictwo dla sprawiedliwej transformacji systemu żywności

Jesteśmy częścią „Future Food 4 Climate” – koalicji społeczeństwa obywatelskiego, grup nieformalnych, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które angażują się w działania rzecznicze i strażnicze na rzecz transformacji systemu żywności. Wspólnie zabieramy głos w debacie klimatycznej, aby przemawiać wspólnie i szerzyć bliskie nam idee. 
7.10 w ramach koalicji FF4C wystosowaliśmy drugi apel do liderów i liderek partii politycznych ws. zrównoważonego systemu żywności i konieczności transformacji systemu żywnościowego na bardziej etyczny i ekologiczny – oparty na roślinach.