Nasze postulaty ustawy Dzieci Przede Wszystkim zaprezentowane w Senacie

5 grudnia w Senacie zaproponowaliśmy założenia nowej ustawy. Potrzeb zmian legislacyjnych w związku z postępującymi zmianami klimatu jest bardzo dużo, ale na ten moment i na bieżącą kadencję parlamentu chcemy, aby przyjąć rozwiązania czyniące placówki oświatowe, w których nasze dzieci spędzają większość dnia, miejscami dla nich bezpiecznymi, zdrowymi, oraz odpowiadającymi na wyzwania przyszłości związane ze zmianami klimatu. Poniżej znajduje się zbiór naszych postulatów pogrupowanych na trzy filary:

I filar: Regulacje dotyczące budynków, w których mieszczą się żłobki, przedszkola i szkoły

II filar: Regulacje dotyczące otoczenia budynków, w których mieszczą się żłobki, przedszkola i szkoły

III filar: Regulacje dotyczące funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół

Więcej szczegółów…