Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. ZALECENIA EKSPERTÓW ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

12 listopada 2022

Raport ten jest efektem pracy Zespołu Roboczego ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia. 

Jak dowiedzieliśmy się w odpowiedzi na nasze stanowisko w sprawie jakości powietrza przesłane m.in. do Ministerstwa Zdrowia -,,zespół ten jest organem doradczym, który zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza oraz kształtowaniem kierunków postępowania mających za zadanie przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i ograniczanie ich następstw. Osoby wchodzące w skład Zespołu dysponują wiedzą z różnych dyscyplin naukowych i posiadają ogromny dorobek naukowy, co stanowi duże wsparcie merytoryczne podczas prowadzonych prac. Kluczową rolą Zespołu jest wspieranie Ministra Zdrowia w rozwiązywaniu złożonych i różnorodnych problemów zdrowia publicznego związanych z zanieczyszczeniem powietrza poprzez przygotowywanie opinii, stanowisk, ekspertyz i analiz”.

,,Zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniają się corocznie do 46 tysięcy przedwczesnych zgonów. Wynika to z wieloletniego narażenia na cząstki drobnego pyłu zawieszonego PM2.5 (co najmniej 3-krotnie mniejsze niż czerwone krwinki). Najwięcej zgonów związanych jest ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego oraz z nowotworami. Zwiększona umieralność, związana z wieloletnim narażeniem na zanieczyszczenia pyłowe, przekłada się na skrócenie oczekiwanej długości życia społeczeństwa.”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego raportu i do upowszechniania jej w swoich kręgach znajomych.

Raport ten został opublikowany w lipcu 2022. Zawiera on aktualne informuje m.in. o skali problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, a także szereg bardzo ważnych zaleceń, tj. m.in.: minimalizacja narażenia na zanieczyszczenie powietrza, czy dostęp do informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

Niestety ta cenna dla zdrowia publicznego publikacja nie została dostatecznie szeroko rozpowszechniona w mediach publicznych, w których w tym czasie dominowała – i wciąż dominuje – narracja oswajania obywateli ze smogiem i bagatelizowania problemu oddychania zanieczyszczonym powietrzem.