Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

EDUKACJA PROZDROWOTNA – NASZE POSTULATY ZŁOŻONE W RAMACH PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU RODZICE DLA KLIMATU

22 marca 2024

Wystąpienie poselskie prof. Alicji Chybickiej z dn. 21 marca 2024r. informujące o naszych postulatów.

Nasze postulaty

Postulaty przedstawione w podsumowaniu II merytorycznego posiedzenia parlamentarnego zespołu „Rodzice dla klimatu” pod hasłem „Lepiej zapobiegać niż leczyć. Edukacja klimatyczna i prozdrowotna kluczem do prewencji chorób cywilizacyjnych” w dn. w dn. 18.03.2024 w Sejmie:

  1. W związku z szeroko zapowiadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia wprowadzeniem edukacji zdrowotnej, w tym profilaktyki onkologicznej do szkół, postulujemy, by do prac nad tym zadaniem włączyć Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Główny Inspektorat Sanitarny, ponieważ jakość naszego zdrowia nierozerwalnie wiąże się z jakością środowiska, a recepta na zatrzymanie zmian klimatu, to także recepta na zdrowie.

Jednocześnie postulujemy, by projektowane działania edukacyjne uwzględniały:

Powyższe postulaty dotyczą wszystkich placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, w tym również przedszkoli i żłobków.

2. Modyfikacja programu kształcenia lekarzy, na etapie przygotowania do zawodu (program studiów medycznych) i położenie nacisku na: 

3.   Systemowa edukacja dla czynnych pracowników ochrony zdrowia – wprowadzenie edukacji nt. zdrowia środowiskowego – szczególny nacisk na lekarzy POZ, którzy znajdują się na pierwszej linii kontaktu z pacjentem:

4. Kwestie proceduralne – w procesie udzielania świadczeń medycznych

5. Kampania społeczna – skierowana do szerokiego grona odbiorców, szeroko zakrojona edukacja społeczna

Przypominamy także o postulatach dotyczących zdrowia zaadresowanych do przedstawicielstw rządu, zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia, Klimatu i Środowiska, Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Okrągłego stołu dla Poprawy Jakości Powietrza, które wspierają i uzupełniają powyższe działania.