Aktualności O nas Polecamy Kontakt Our Other Mother DZIECI PRZEDE WSZYSTKIM List rodziców Wszystkie Projekty

Aktualności

16 grudnia 2022

,,Choinka życzeń” Rodziców dla Klimatu w polskim parlamencie

12 grudnia – w siódmą rocznicę przyjęcia porozumienia paryskiego, kiedy światowi przywódcy zobowiązali się do powstrzymania kryzysu planetarnego, postanowiliśmy przypomnieć polskim politykom o pilnych działaniach w tym zakresie umieszczając w budynku parlamentu świąteczne drzewko życzeń.

,,,Chcemy oddychać czystym powietrzem”, ,,Chcemy, aby Polska czerpała więcej energii z odnawialnych źródeł”, ,,Chcemy neutralności klimatycznej Polski”, ,,Żądamy odblokowania ustawy 10H i energetyki wiatrowej na lądzie!”, ,,Chcemy inwestycji w nieemisyjny transport publiczny”, ,,Pilnego procedowania pakietu ustawa na rzecz Dzieci Przede Wszystkim”- m.in. takie życzenia wypisywali na eko-bombkach rodzice, zachęcając polityków do działań na rzecz zdrowia, przyszłości, bezpieczeństwa i praw dzieci.

– Nasza inicjatywa jest ponadpartyjna, zapraszamy polityków i polityczki z każdej strony sceny politycznej do współpracy. Z licznych badań społecznych wynika, że w Polsce poparcie dla ochrony środowiska i zielonej transformacji jest bardzo wysokie niezależnie od sympatii politycznych. Przyszłość naszych dzieci też jest wspólna –

9 grudnia 2022

Nasze postulaty ustawy Dzieci Przede Wszystkim zaprezentowane w Senacie

5 grudnia w Senacie zaproponowaliśmy założenia nowej ustawy. Potrzeb zmian legislacyjnych w związku z postępującymi zmianami klimatu jest bardzo dużo, ale na ten moment i na bieżącą kadencję parlamentu chcemy, aby przyjąć rozwiązania czyniące placówki oświatowe, w których nasze dzieci spędzają większość dnia, miejscami dla nich bezpiecznymi, zdrowymi, oraz odpowiadającymi na wyzwania przyszłości związane ze zmianami klimatu. Poniżej znajduje się zbiór naszych postulatów pogrupowanych na trzy filary:

I filar: Regulacje dotyczące budynków, w których mieszczą się żłobki, przedszkola i szkoły

II filar: Regulacje dotyczące otoczenia budynków, w których mieszczą się żłobki, przedszkola i szkoły

III filar: Regulacje dotyczące funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół

Więcej szczegółów…

19 listopada 2022

Rodzice dla Klimatu w Senacie, na ulicach i na szczycie COP27

Tak było wczoraj w Senacie!

Na zaproszenie prof. Alicji Chybickiej mieliśmy okazję współorganizować Posiedzenie Parlamentarne ds. Dzieci pod hasłem „Dzieci a klimat”, na który zaprosiliśmy specjalistów, ludzi nauki i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

To czego dowiedzieliśmy się o zmianach klimatu i jego skutkach na nasze dzieci podczas spotkania, dane i liczby które padły, powinny być odmieniane przez wszystkich polityków. Niestety większość przedstawicieli ministerstw nie przyjęła zaproszenia do udziału w spotkaniu.

Padły natomiast ważne deklaracje ze strony Senatu – aby kontynuować dzisiejsze spotkanie i rozpocząć wspólnie pracę nad specjalną ustawę ekologiczną, która zapewni choć minimum ochrony dzieciom najbardziej zagrożonym na skutki zmian klimatu i degradacji środowiska naturalnego.